Disclaimer

Ik ben geen professioneel adviseur en accepteer dan ook geen verantwoordelijkheid voor enige schade geleden door opvolgen van advies of navolgen van informatie op deze site. De informatie op deze site is informatief en educatief bedoeld. Zoek professioneel advies indien je daar behoefte aan hebt. Ik kan en mag geen geen persoonlijk financieel advies geven en geen enkele uitlating op deze site is als persoonlijk financieel advies bedoeld. Ook eventueel mailcontact is nooit als persoonlijk financieel advies bedoeld. De informatie op deze site vormt geen openbaar bod of een verzoek om aandelen of financiële instrumenten aan te schaffen. De informatie is verstrekt met de nodige zorg en aandacht, maar ik ben niet aansprakelijk voor de juistheid / volledigheid van de teksten en economische informatie.

Klachten en geschillen

  • Eventuele klachten over de door Charlie Commv geleverde diensten of materialen dienen uiterlijk binnen 2 maanden na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Charlie Commv kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever/deelnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening of materialen.
  • Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever of (potentiële) deelnemer niet van haar betalingsverplichting.
  • Heb je een klacht en is er geen oplossing? Als consument kan je gebruik maken van het Online Dispute Resolution platform opgericht door de Europese Commissie. De link is : http://ec.europa.eu/odr Bij het indienen van een klacht mag u slimsparenmetcharlotte@gmail als emailadres van de onderneming opgeven.